• Kursy Ratownika Wodnego MSW

  Zapraszamy na szkolenia według nowego programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zawodowe stopienie:

  Młodszy Ratownik WOPR (podstawy ratownictwa).

  Ratownik WOPR (uprawnienia międzynarodowe Ineternational Live Saving).

  Ratownik Wodny (uprawnienia wg. Programu MSW).

  Po ukończeniu szkolenia uzyskuje się uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych oraz wszystkich kąpieliskach.

  Przyjmujemy zapisy na kolejny kurs jeśli się chcesz zapisać wypełnij formularz zgłoszniowy:

  Termin: Do ustalenia po zebraniu grupy min. 10 osób

  Miejsce: AWF Kraków - Ośrodek AWF Znamirowice-Załęże http://www.osrodekawf.com

  Organizator: Drużyna AWF Znamirowice – Załęże

  Cena kursu: 850 zł.


  Cena kursu obejmuje:

  Zajęcia teoretyczne – 25 godzin.

  Zajęcia na pływalni w Krakowie oraz zajęcia na wodach otwartych– 60 godzin.

  Egzamin teoretyczny

  Egzamin praktyczny

  Wydanie dokumentów

  Cena kursu nie obejmuje:

  Zakwaterowanie z wyżywieniem 55 zł / doba* (cena dla studentów AWF jest inna- informacja priv) oraz możliwość korzystania ze sprzętu pływającego.

  Dojazd na obóz oraz powrót odbywa się na koszt własny Korzystając ze środków komunikacji publicznej na obóz można dojechać busem z Nowego Sącza (przystanek obok Dworca Kolejowego) do miejscowości Tabaszowa. Wysiadać należy na przystanku „Tabaszowa Załęże” (końcowy przystanek) i następnie przejść ścieżkami przez las nad Jezioro Rożnowskie do Ośrodka AWF (ok. 2 km). Do obozu można dojechać prywatnym transportem (plan dojazdu zamieszczony jest na końcowych stronach informacji).

  Rezerwacja

  Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia: Obiekty AWF (osoby, które dokonały rezerwacji miejsc) *- godzina spotkania ustalana jest indywidualnie po zebraniu chętnych.

  Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie na zawodowy stopień – Ratownik Wodny, to znaczy „pięć w jednym”, nadające uprawnienia równoważne z wcześniejszymi:

  Młodszy Ratownik WOPR

  Ratownik WOPR

  Ratownik Wodny Pływalni

  Ratownik Wodny Śródlądowy i Morskich

  Ratownik Wodny Morski

  Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku).Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Al. W. Korfantego 66/6, 40-161 Katowice, jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Uczestnicy powinni posiadać na kursie:

  Aktualne badania lekarskie (potwierdzone zaświadczeniem bądź stosownym wpisem w dokumencie);

  Aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia należy zabrać ze sobą na szkolenie);

  Dowód osobisty.

  2 zdjęcia legitymacyjne do identyfikatora.  Po zakończeniu szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje się zaświadczenie o nadaniu stopnia Ratownik Wodny zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku).

  Mapa dojazdu: